Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

W imieniu własnym, Rady Uczelni i Senatu PWSZ w Koszalinie

mam zaszczyt zaprosić na uroczystą

Inaugurację  Roku Akademickiego 2022/2023

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie,

która odbędzie się 6 października 2022r. o godz. 10.00

w sali kinowej Centrum Kultury 105.

 

Program Uroczystości:

 • 10.00 - Powitanie zebranych
 • Wystąpienie JM Rektora dr.  Jana Kuriaty, prof. PWSZ
 • Wystąpienie Przewodniczącej Rady Uczelni w Koszalinie
 • Wystąpienie Przedstawiciela Samorządu Studentów PWSZ  w Koszalinie
 • Wystąpienie Przewodniczącej UTW PWSZ  w Koszalinie
 • Immatrykulacja Studentów PWSZ  pierwszego roku
 • Uroczyste „Gaudeamus”
 • Wystąpienia zaproszonych gości
 • Wykład inauguracyjny: dr  hab. Wojciech Stojek, prof. PWSZ w Koszalinie 
  „Stres okiem fizjologa

 

                                                                                 Z poważaniem

                                                       dr Jan Kuriata, prof. PWSZ

                                                        Rektor PWSZ w Koszalinie


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06