Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

6.10.2022r.  odbyła się XIV uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie 

 

       Zgodnie ze słowami Rektora PWSZ dr Jana Kuriaty, prof. PWSZ uczelnia z nadzieją wchodzi w kolejny 14 rok działalności, "Mam nadzieję, że ostatni raz jesteśmy zmuszeni inaugurować w ten sposób rok akademicki, jest to trudne dla nas wszystkich: studentów i wykładowców". Wyjątkowo, w powodu panujących remontów: przebudowy auli i budowy sali gimnastycznej  inauguracja odbyła się w koszalińskim Centrum Kultury 105.

              W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych oraz  zaproszeni goście: przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, samorządowych, otoczenia społeczno-gospodarczego, współpracujących z Uczelnią i instytucji współpracujących z PWSZ.

         W swoich wystąpieniach zaproszeni goście, m. in. przedstawiciele samorządów: miejskiego - zastępca prezydenta Przemysław Krzyżanowski i wojewódzkiego - członek zarządu województwa zachodniopomorskiego - Stanisław Wziątek, podkreślili i docenili uczelnię za zdobywanie dodatkowych środków finansowych. Pan Wziątek zachęcił do inwestycji w edukację, podkreślając, że jest to inwestycja w przyszłość oraz życzył Uczelni dalszego rozwoju oraz dobrej współpracy z samorządami miejskim i wojewódzkim. Prorektor PK prof. Tomasz Królikowski zaapelował o integrację środowiska akademickiego koszalińskich uczelni oraz tworzenie akademickiego Koszalina  "Studiuj i pracuj w Koszalinie" oraz "Praca dla absolwentów" to dewizy koszalińskich uczelni wyższych. Biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ksiądz Zbigniew Zieliński podkreślił ważną rolę pomocy drugiemu człowiekowi,  zdobywania mądrości i zdolność dobrej rady. Biskup przedstawił też nowego duszpasterza akademickiego  Ks.Krzysztofa Szumilasa.

           Przedstawiciele środowiska medycznego: Tomasz Walasek - dyrektor Szpitala w Slawnie podkreslił rolę zawodów medycznych w walce z covid, a przedstawicielki środowiska pielęgniarskiego: Bożena Wojcikiewicz -  Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  oraz  Grażyna Margas - Pielęgniarka Naczelna SP ZOZ MSWiA w Koszalinie podkreśliły  potrzebę wykształcenia młodej kadry i zachęcały młodsze koleżanki i kolegów do podejmowania kształcenia kierunkowego i pozostawania w zawodzie, w którym mogą się spełniać i realizować.  

     Przewodniczący Samorządu Studentów PWSZ Marcel Burczak, kierując swe słowa do studentów, wyraził nadzieję, że ci z łatwością odnajdą się w murach uczelni i że wybrane przez nich kierunki studiów spełnią ich oczekiwania. - To będzie dla was piękny czas, który, w co wierzę, wykorzystacie efektywnie. Zdobędziecie niezbędną wiedzę, nawiążecie przyjaźnie i znajomości, aktywnie działać będziecie na rzecz uczelni - powiedział Burczak.

     Podczas uroczystości nastąpiła immatrykulacja przedstawicieli studentów pierwszego roku poszczególnych kierunków kształcenia, którzy następnie  odśpiewali uroczyste „Gaudeamus". Żacy złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, a następnie odebrali indeksy z rąk wladz Uczelni.           

       Inaugurację zakończył  wykład inauguracyjny dr  hab. Wojciecha Stojka, prof. PWSZ w Koszalinie pt. „Stres okiem fizjologa“,  który przybliżył pojęcie stresu, koncepcję i mechanizm reakcji alarmowej jaką  jest stres i życzył wszystkim zebranym...lekkiego stresu, który istnieje od powstania kręgowców.                

 

Media o inauguracji:

  1. XIV inauguracja roku akad. w PWSZ - nagranie video - koszalininfo.pl 8.10.2022

  2. Wywiad z Rektorem PWSZ - dr Jan Kuriata, prof.PWSZ  - Tło Wydarzeń - TKK Max - 6.10.2022

  3. Inauguracja roku akademickiego PWSZ w Koszalinie - TKK Max - 6.10.2022

  4. Inauguracja roku akademickiego w PWSZ  w Koszalinie - TVP 3 Szczecin - 6.10.2022

  5. Gaudeamus w PWSZ - gk24.pl -  6.10.2022

  6. Studenci PWSZ w Koszalinie uroczyście rozpoczęli nowy rok akademicki - Radio Plus - 6.10.2022

  7. PWSZ  po raz XIV zainaugurowała rok akademicki - Radio Koszalin - 6.10.2022     

  8. Inauguracja roku akad. i strefa wypoczynku na PWSZ - Głos Miasta - 28.10.2022                  


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06