Dostęp do naukowych baz danych Ebsco


Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami EBSCO "Napisz pracę licencjacką i magisterską z EBSCO!", które składają się z 2 sesji, poniżej  linki:

 1. Jak szukać materiałów naukowych w bazach EBSCO? Warsztat tworzenia strategii wyszukiwawczych -27.02.2024 r. - Nagranie: https://youtu.be/N3-GD5nGGL
   
 2. Przegląd przydatnych funkcji platformy EBSCOhost - 28 lutego 2024 - Nagranie: https://youtu.be/93uDleKXh1s

……………………………..

 • Zachęcamy do wizyty na stronie internetowej EBSCO TUTAJ oraz na blogu EBSCO Polska.
 • Materiały szkoleniowe dotyczące platformy EBSCOhost znajdą Państwo również na kanale YouTube.
 • Zachęcamy również do stworzenia indywidualnego konta na platformie. Konto daje wiele możliwości, jak:

- tworzenie powiadomień dotyczących wyszukiwania i publikacji

- zapisywanie wyników na stałe

- zapisywanie historii wyszukiwań

- tworzenie folderów specjalnych

- udostępnianie zawartości folderów innym użytkownikom.


EBSCOhost Web  (licencyjna)

Pakiet Podstawowy EBSCO dostępny w ramach licencji krajowej bezpłatnie dla bibliotek akademickich i instytucjonalnych w Polsce. EBSCO oferuje w ramach licencji krajowej wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego składającego się z 20 baz danych oraz. Dostępne na platformie EBSCOhost zasoby obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne. Poza dostępem do baz bibliograficznych oraz wielodziedzinowych baz pełnotekstowych, od stycznia 2019, EBSCO oferuje również bezpłatny dostęp do baz Academic Search™ Ultimate oraz Business Source® Ultimate w ramach licencji krajowej. Bazy Ultimate to udoskonalone i rozszerzone wersje dostępnych dotychczas baz na poziomie Complete. Natomiast w sierpniu 2019 pakiet został rozszerzony o bazę MasterFILE Reference eBook Subscription.

 

Dane do dostępu zdalnego: https://search.ebscohost.com/  w ramach sieci adresów IP uczelni lub
zdalnie - z komputerów domowych i urządzeń mobilnych:

 

Login:   bazypwszkoszalin

Hasło:   2024!Koszalin

 

Linki do krótkich materiałów video, prezentujących korzystanie z baz EBSCO


Informujemy,   że  Biblioteka PWSZ udostępnia testowy darmowy dostęp  do baz EBSCO:

 

 • Zachęcamy do skorzystania z baz medycznych EBSCO jeśli szukasz zasobów z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii lub mikrobiologii, prowadzisz badania nad zagadnieniami medycznymi.
 • Pielęgniarstwo i nauki pokrewne. Rozszerz swoje naukowe i badawcze poszukiwania o czasopisma i magazyny z naszej testowanej bazy CINAHL Ultimate od #EBSCO. Znajdziesz w niej pełnotekstowe czasopisma naukowe, magazyny i publikacje branżowe, z takich dziedzin jak pielęgniarstwo, biomedycyna, nauki o zdrowiu, medycyna alternatywna i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu.

 

Poniżej znajdują się bezpośrednie linki do baz oraz opisy:

CINAHL Ultimate jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa.
Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu.

Baza indeksuje ponad 5.500 i zawiera ponad 7 milionów rekordów z archiwami od 1937 roku.

W bazie znajduje się pełny tekst ponad 900 czasopism non-open access, indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku. Baza oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.

 

MEDLINE Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych.
Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2,800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access.  MEDLINE®Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings).

  

Dentistry & Oral Sciences Source jest kompleksową, pełnotekstową bazą danych dla lekarzy dentystów i naukowców. Oferuje najlepsze czasopisma stomatologiczne i z zakresu nauk o jamie ustnej powszechnie kupowane przez szkoły stomatologiczne i pokrewne instytucje. Zawartość bazy to ponad 100 aktywnych pełnotekstowych czasopism.

 

EBSCO eBooks Medical Subscription Collection zapewnia lekarzom i studentom nieograniczony dostęp do niezbędnych e-booków medycznych. Ta kolekcja subskrypcyjna obejmuje tysiące ręcznie wybranych e-booków przeznaczonych do użytku w warunkach klinicznych, bibliotekach biomedycznych i instytucjach akademickich i medycznych. Przedmioty medyczne obejmują dermatologię, ginekologię i położnictwo, choroby wewnętrzne, medycynę ogólną, pielęgniarstwo, okulistykę, otorynolaryngologię, patologię, pediatrię, farmakologię, nauki ścisłe, chirurgię

  

eBooks Nursing Subscription Collection wspiera praktyków pielęgniarstwa i studentów, oferując wyselekcjonowany zbiór e-booków stworzonych dla szpitali, placówek medycznych i instytucji akademickich. Od przewodników klinicznych i podręczników praktycznych opartych na dowodach, po praktyczne przewodniki i tytuły dotyczące rozwoju zawodowego – ta kolekcja zapewnia badaczom informacje potrzebne do zapewnienia wyjątkowej opieki. Dzięki kolekcji subskrypcji pielęgniarskich EBSCO eBooks studenci, badacze i praktycy pielęgniarstwa mają dostęp do e-booków z wielu dziedzin pielęgniarstwa: pielęgniarstwa opartego na faktach, opieki w domu opieki, zarządzania pielęgniarstwem, badań i teorii pielęgniarstwa, farmakologii.

 

Dane do dostępu zdalnego: https://search.ebscohost.com/  w ramach sieci adresów IP uczelni lub
zdalnie - z komputerów domowych i urządzeń mobilnych:

 

Login:   bazypwszkoszalin

Hasło:   2024!Koszalin

 

Linki do krótkich materiałów video, prezentujących korzystanie z baz EBSCO


 • Medline Complete 

 

Medline Complete zapewnia dostęp do informacji medycznych i biomedycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk. Baza indeksuje ponad 5.200 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) i zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.000 czasopism indeksowanych w MEDLINE, spośród których 1.200 to aktywne czasopisma pełnotekstowe, non-open access.

 

Zapraszmy do zapoznania się z filmami przedstawiającymi wyszukiwanie podstawowe oraz promujące korzystanie z baz EBSCO w dostępie zdalnym:DOSTĘP TESTOWY 

 • Nutrition Reference Center
 • Rehabilitation & Sports Medicine Source oraz
 • SPORTDiscus with Full Text

Nutrition Reference Center to baza przeznaczona dla specjalistów i studentów zajmujących się  żywieniem oraz dietetyką. Baza zawiera praktyczne wskazówki przydatne do określenia odpowiedniej diety dla osób z różnymi schorzeniami, ocenę dotychczasowych nawyków żywieniowych stwarzających zagrożenie dla zdrowia, instrukcje dla pacjentów, czynniki kulturowe czy społeczne wpływające na sposób odżywiania. Artykuły zostały napisane przez uznanych specjalistów w dziedzinie żywienia.

 link bezpośredni: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns122807&groupid=main&profile=nrc

 

Rehabilitation & Sports Medicine Source to referencyjna baza danych, stworzona na potrzeby pracowników naukowych oraz praktyków w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii. Baza indeksuje ponad 200 czasopism i zapewnia dostęp do ponad 150 pełnotekstowych czasopism poświęconych medycynie sportowej i rehabilitacji. Baza zawiera również 40 pełnotekstowych książek. Tematyka bazy obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny sportowej i rehabilitacji, o tematyce obejmującej m.in. ortopedię, fizjologię, odżywianie, ćwiczenia sportowe i terapię

link bezpośredni: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns122807&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=rss

 

SPORTDiscus with Full Text jest najobszerniejszym autorytatywnym źródłem informacji z zakresu sportu i medycyny sportowej i zawiera ponad 650 pełnotekstowych czasopism. Zawartość bazy obejmuje również książki, monografie, rozdziały książek i materiały konferencyjne. Zakres tematyczny bazy obejmuje takie zagadnienia jak specjalności kliniczne, ortopedia, zdrowie fizyczne, edukacja, fizjoterapia, żywienie, studia trenerskie, kinezjologia, wychowanie fizyczne, psychologia w sporcie i inne. SPORTDiscus with Full Text jest nieodzownym narzędziem badawczym w zakresie literatury we wszystkich dziedzinach sportu i medycyny sportowej. 

 link bezpośredni: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns122807&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=s3h

 

Bazy Nutrition Reference Center, Rehabilitation & Sports Medicine Source oraz SPORTDiscus with Full Text zostały dodane do listy baz na platformie EBSCOhost https://search.ebscohost.com/ i są dostępne w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06