Prezentacja specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach DID 2022

17.11.2022r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się prezentacja specjalistycznego sprzętu zakupionego ze środków otrzymanych przez Uczelnię w ramach programu MEiN Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości w 2022 roku.

Dr Marzena Rypina Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa zaprezentowała kombinezon geriatryczny do symulacji odczuć geriatrycznych, który będzie wykorzystywany przez studentów kierunków medycznych. Przedstawiciel firmy FW FANTOM Bartosz Miętkiewicz zaprezentował jedyny na Pomorzu Środkowym najnowocześniejszy multimedialny stół anatomiczny z ekranem, który zawiera szczegółowe obrazy ciała kobiety i mężczyzny. 

Symulator geriatryczny umożliwia doświadczanie zmian fizycznych zachodzących wraz z wiekiem. Studenci mogą odczuć na ”własnej skórze” ograniczenia zakresu ruchomości w stawach, utratę sił, sztywność stawów, utratę czucia w rękach etc. Symulator geriatryczny składa się z różnych elementów, które pozwalają na realizację zajęć ze studentami z zakresu geriatrii i neurologii. Można po nałożeniu odpowiedniego elementu symulować np. stan po udarze mózgu, zaburzenia widzenia związane ze stanem chorobowym lub bóle kręgosłupa czy drżenia samoistne rąk występujące u osób starszych.

Kształcenie pielęgniarek w warunkach symulowanych pozwala lepiej zrozumieć pewne ograniczenia dotyczące osób starszych. Przygotowuje studentów do przyszłej pracy z osobami w podeszłym wieku, a także pobudza empatię. Po nałożeniu części symulatora umożliwia poznanie głównych wrażeń i ograniczeń osób starzejących się. Każdy może przez chwilę poczuć jakie trudności spotykają na co dzień seniorów. W przyszłej pracy z osobami starszymi będą mieć świadomość dotyczącą ich ograniczeń.

Równie ważnym dla wzbogacenia procesu kształcenia jest zakup interaktywnego stołu anatomicznego. To doskonałe narzędzie wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków medycznych – pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii czy kosmetologii. Ponadto może być także wykorzystywany w trakcie zajęć z języka obcego, do poznawania oraz weryfikowania znajomości specjalistycznej terminologii.

Multimedialny stół anatomiczny posiada ekran, który zawiera szczegółowe obrazy ciała kobiety i mężczyzny, co umożliwia bardzo atrakcyjny sposób nauki ludzkiej anatomii. Wyodrębnionych jest 11 układów anatomicznych, istnieje możliwość wizualizacji przepływu krwi, dysekcji, korzystania z wirtualnego endoskopu i wiele innych funkcji. Stół posiada także obszerną bibliotekę obrazów 3d z zakresu anatomii, radiologii.

Wirtualna Dysekcja (preparowanie anatomiczne lub chirurgiczne mające na celu wydzielenie poszczególnych struktur anatomicznych)

Jedna z najbardziej przydatnych dla użytkownika funkcji dostępnych wśród wirtualnych stołów do dysekcji. Za pomocą jednego dotknięcia wirtualnego ciała ludzkiego, można przeprowadzić dysekcje oraz zobaczyć pełną adnotację dotyczącą danej części ciała. Funkcja wirtualnej dysekcji zastępuje tradycyjne laboratoria anatomiczne na uniwersytetach, ponieważ można ją wielokrotnie wykorzystywać.

Układy Anatomiczne

Oprogramowanie z anatomii zawiera 11 działów, umożliwiających naukę poszczególnych układów: rozrodczego, oddechowego, limfatycznego, sercowego, moczowego, nerwowego, mięśniowego, kostnego, pokarmowego, hormonalnego i powłoki wspólnej.

Tryb egzaminacyjny

Oprogramowanie zawiera zainstalowane testy i quizy, ponad 9000 pytań. Wykładowcy mogą dostosowywać istniejące quizy do swoich potrzeb lub wygenerować nowe, własne testy.

Dysekcja warstwa po warstwie

Usuwanie kolejnych warstw, różnych części wirtualnego ciała ludzkiego, ułatwia wykładowcom wyjaśnić różne zagadnienia anatomiczne, studentom zaś zapewnia dogłębną analizę anatomii różnych części ciała.

Wizualizacja pracy Serca

Animacja pracującego serca z możliwością wyświetlania w różnych płaszczyznach widzenia strzałkowej, koronalnej i poprzecznej, umożliwia naukę i obserwację przepływu krwi z serca do różnych struktur anatomicznych w ludzkim ciele.

 

Media o wydarzeniu:

  1. PWSZ nowy sprzęt: stół anatomiczny kombinezon geriatryczny - TKK Max  17.11.2022

  2. Nowy sprzęt dla PWSZ - Kronika TVP 3  Szczecin - 17.11.2022

  3. Prezentacja nowego specjalistycznego sprzętu dla PWSZ - koszalininfo.pl - 17.11.2022

  4. Nowy sprzęt dla koszalińskiej uczelni - PRK 17.11.2022

  5. PWSZ w Koszalinie. Nowoczesne pomoce dydaktyczne dla przyszłych medyków [ZDJĘCIA] gk24.pl 17.11.2022

  6. Nowy sprzęt dla PWSZ w Koszalinie - Radio Plus - 17.11.2022


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06