OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA NA ROZWÓJ PWSZ

W związku z możliwością uzyskania funduszy z budżetu państwa na rozwój określonych obszarów kształcenia, w listopadzie 2022 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie dr Jan Kuriata, prof. PWSZ zwrócił się do Premiera RP z wnioskiem w sprawie przekazania Uczelni obligacji na rozwój kierunków z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie otrzymała skarbowe papiery wartościowe w kwocie 3 milionów zł, które podwyższą kapitał zasadniczy Uczelni, a po sprzedaży pozwolą na doposażenie pracowni zajęć praktycznych z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, a także na utworzenie pracowni ratunkowej.


W ramach pozyskanych środków planowane są następujące działania:

 • utworzenie pracowni ratunkowej z symulatorem karetki oraz niezbędnym wyposażeniem;
 • zakup zaawansowanych symulatorów pełnopostaciowych pacjenta dorosłego;
 • zakup pełnopostaciowego symulatora pacjenta dorosłego z wbudowaną funkcją nagrywania audiowizualnego;
 • zakup zaawansowanego fantomu geriatrycznego.

Otrzymane wsparcie finansowe stwarza możliwość dalszego rozwoju tak istotnego obszaru kształcenia jakim są nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu czyli kierunków: pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne.

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy istotne jest, aby stwarzać możliwości kształcenia jak największej liczbie osób zainteresowanych podjęciem pracy w zawodzie pielęgniarki, fizjoterapeuty czy ratownika medycznego. Systematyczne rozwijanie bazy dydaktycznej pozwala na prowadzenie kształcenia na wysokim poziomie i odpowiedniego przygotowania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego studentów PWSZ w Koszalinie.

 

Media o wydarzeniu:

 1. Absolwenci PWSZ znajdują pracę zgodną z wykształceniem - Głos Miasta 20.01.2023

 2. PWSZ otrzymało dofinansowanie ze Skarbu Państwa - koszalininfo.pl - 10.01.2023

 3. Wsparcie finansowe dla PWSZ - Kronika TVP 3 Szczecin   10.01.2023 - 16:30
 4. Kolejne rządowe wsparcie dla koszalińskiej PWSZ - Polskie Radio Koszalin -  10.01.2023
 5. PWSZ w Koszalinie ze sporym dofinansowaniem dla kierunków medycznych - gk24.pl - 10.01.2023

 6. Pracownia z symulatorem karetki dzięki dofinansowaniu - GK z dn.16.01.2023

 7. „Studio Bałtyk Koszalin” o planach inwestycyjnych PWSZ - Polskie Radio Koszalin - 16.01.2023


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06