VI edycja Programu Legia Akademicka

RUSZA VI EDYCJA PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA

 SZKOŁA LEGII AKADEMICKIEJ

 

 

NOWE ZASADY SZKOLENIA WOJSKOWEGO LEGII AKADEMICKIEJ

 

Zapraszamy studentów i studentki PWSZ w Koszalinie do zapoznania się z nowymi zasadami tegorocznej edycji Legii Akademickiej

 

Zasady zostały zmienione na podstawie Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000655
 

Planuje się, że pierwszy etap szkolenia wojskowego studentów w ramach LA – szkolenie podstawowe (teoretyczne i praktyczne) będzie realizowane wyłącznie przez MON i studenci powinni składać wnioski do WCR Koszalin np. https://wcrkoszalin.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/5-dobrowolna-zasadnicza-sluzba-wojskowa o zakwalifikowanie na szkolenie wojskowe studentów w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w okresie przerwy wakacyjnej 2023 r.

 

Należy kontaktować się z przedstawicielami właściwego miejscem zamieszkania np. WCR Koszalin i ustalić: miejsce i termin złożenia dokumentów i zasady realizacji szkolenia.

 

Po zrealizowaniu szkolenia podstawowego student/studentka będą mogli w następnym roku akademickim 2023/2024 złożyć do 31 grudnia 2024 r. w Uczelni wniosek https://www.pwsz-koszalin.pl/pliki/LA.2023_podanie.pdf o realizację modułu podoficerskiego LA – szkolenie teoretyczne w uczelni oraz szkolenie praktyczne – realizowane przez MON w trakcie letniej przerwy wakacyjnej (wniosek do pobrania).

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu podoficerskim w ramach powstającej SLA PWSZ w Koszalinie będzie odbycie pierwszego etapu – szkolenia podstawowego w 2023 r. w trakcie letniej przerwy wakacyjnej.

Zasady szkolenia podoficerskiego studentów w ramach LA w roku akademickim 2023/2024 określi MON.

W takcie tzw. okresu przejściowego w latach 2022/2023 wprowadzono też następujące rozwiązania.

 

Jeśli posiada Pan/Pani status studenta/ki:

  • odbył/a szkolenie podstawowe – teoretyczne LA w PWSZ w Koszalinie może Pan/i złożyć wniosek na szkolenie podoficerskie w ramach LA w PWSZ w Koszalinie, które pozwoli na udział w szkoleniu wojskowym – praktycznym w trakcie przerwy wakacyjnej 2023 r.;
  • odbył/a szkolenie podstawowe – teoretyczne LA w PWSZ w Koszalinie i szkolenie podstawowe praktyczne LA może Pan/i złożyć wniosek na szkolenie podoficerskie – teoretyczne w ramach w PWSZ w Koszalinie, które pozwoli na udział w szkoleniu praktycznym w trakcie letniej przerwy wakacyjnej 2023 r.;
  • odbył/a 16 – dniowe szkolenie WOT i jest Pan/i żołnierzem rezerwy może Pan/i złożyć wniosek o udział w szkoleniu podoficerskim – teoretycznym w PWSZ w Koszalinie, które pozwoli na uczestnictwo w praktycznym szkoleniu wojskowym w trakcie letniej przerwy wakacyjnej 2023. Udział ten należy uzgodnić z jednostką WOT jeśli jest „Pan/i nadal żołnierzem terytorialnej służby wojskowej w ramach WOT;
  • odbył/a Pan/i ochotniczą/dobrowolną służbę wojskową i jest Pan/i żołnierzem rezerwy (w tym również absolwentem klasy wojskowej po szkoleniu wojskowym ze statusem żołnierz rezerwy) może Pan/i złożyć wniosek na szkolenie podoficerskie – teoretyczne w Szkole LA w PWSZ w Koszalinie, które pozwoli na udział w praktycznym szkoleniu wojskowym w trakcie letniej przerwy wakacyjnej;
  • odbył Pan/i zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą może Pan/i złożyć wniosek na szkolenie podoficerskie – teoretyczne w Szkole  LA w PWSZ w Koszalinie, które pozwoli na udział w praktycznym szkoleniu wojskowym w trakcie letniej przerwy wakacyjnej.

 

Status bycia absolwentem/ką Uczelni, który/a spełnia opisywane wyżej warunki daje również możliwość składania wniosku o realizację szkolenia podoficerskiego – teoretycznego, które pozwoli na udział w praktycznym szkoleniu wojskowym w trakcie letniej przerwy wakacyjnej 2023 r.

Jeśli Pana/i dotyczy okres przejściowy prosimy o kontakt i złożenie wniosku o udział w szkoleniu podoficerskim  LA PWSZ w Koszalinie.

 

Termin i miejsce składania wniosków – 10 lutego  2023 r.

 


 

Szczegółowych informacji o zasadach naboru i szkoleniu studentów w ramach Legii Akademickiej udziela koordynator programu:

Pełnomocnik Rektora ds. Legii Akademickiej

dr  inż. Artur DĄBEK

tel. 692 473 011

email:  a.dabek@pwsz-koszalin.pl

 

W roku akademickim 2022/2023 szkolenie w ramach programu Szkoła Legii Akademickiej odbywa się następujących modułach:

1.    Podstawowym

2.    Podoficerskim

3.    Oficerskim

Do programu SLA może przystąpić osoba, która jest studentem lub absolwentem uczelni wyższej i posiada obywatelstwo polskie.

Na potrzeby realizacji programu SLA „studentem” jest osoba, która kształci się w uczelni wyższej na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego lub drugiego stopnia, natomiast „absolwentem” osoba, która rozpoczęła szkolenie w Szkole Legii Akademickiej posiadając status studenta i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów.

 

1 ETAP SZKOLENIA:

Moduł podstawowy realizowany jest całkowicie w jednostkach wojskowych i jest to szkolenie praktyczne trwające do 28 dni, kończące się przysięgą i nadaniem stopnia szeregowego rezerwy. Studenci biorący udział w szkoleniu otrzymają 4560 zł.

Wnioski o przystąpienie do modułu podstawowego należy składać w Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym:

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 202

75-901 Koszalin

Tel. 26 145 64 44

Mail: wcrkoszalin@ron.mil.pl

 

2 ETAP SZKOLENIA:

W kolejnym roku student, który ukończył szkolenie podstawowe i został szeregowym rezerwy (lub jest szeregowym), będzie mógł realizować kształcenie w module podoficerskim w Szkole Legii Akademickiej – to szkolenie teoretyczne (15 godzin)  realizowane w PWSZ w Koszalinie oraz szkolenie praktyczne trwające 21 dni realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na podoficera zostanie mianowany do stopnia kaprala.

Studenci  biorący udział w ćwiczeniach wojskowych w module podoficerskim otrzymają ponad 2700 zł. Dodatkowo student, który chciałby w ramach posiadanego już stopnia kaprala kształcić się na szkoleniu specjalistycznym, może zgłosić się na 15 dni ćwiczeń wojskowych, za które otrzyma ponad 1900 zł.

 

3 ETAP SZKOLENIA:

Trzeci etap to kształcenie na oficera ⭐️⭐️  w module oficerskim realizowanym przez studenta w akademiach wojskowych – to szkolenie teoretyczne i praktyczne realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych – które trwa 62 dni. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na oficera zostanie mianowany do stopnia podporucznika.

Za nabór ochotników do szkolenia w module oficerskim odpowiadać będzie komisja powołana przez szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Wnioski należy składać do dnia 31.01.2023 do WCR Koszalin

Studenci  biorący udział w ćwiczeniach wojskowych w module oficerskim otrzymają ponad 9100 zł. Dodatkowo student, który chciałby w ramach posiadanego już stopnia podporucznika kształcić się na szkoleniu specjalistycznym, może zgłosić się na 15 dni ćwiczeń wojskowych, za które otrzyma ponad 2200 zł.

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06