VI edycja Programu Legia Akademicka

RUSZA VI EDYCJA PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA

 SZKOŁA LEGII AKADEMICKIEJ

 

 

Szczegółowych informacji o zasadach naboru i szkoleniu studentów w ramach Legii Akademickiej udziela koordynator programu:

Pełnomocnik Rektora ds. Legii Akademickiej

dr  inż. Artur DĄBEK

tel. 692 473 011

email:  a.dabek@pwsz-koszalin.pl

 

W roku akademickim 2022/2023 szkolenie w ramach programu Szkoła Legii Akademickiej odbywa się następujących modułach:

1.    Podstawowym

2.    Podoficerskim

3.    Oficerskim

Do programu SLA może przystąpić osoba, która jest studentem lub absolwentem uczelni wyższej i posiada obywatelstwo polskie.

Na potrzeby realizacji programu SLA „studentem” jest osoba, która kształci się w uczelni wyższej na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego lub drugiego stopnia, natomiast „absolwentem” osoba, która rozpoczęła szkolenie w Szkole Legii Akademickiej posiadając status studenta i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów.

 

1 ETAP SZKOLENIA:

Moduł podstawowy realizowany jest całkowicie w jednostkach wojskowych i jest to szkolenie praktyczne trwające do 28 dni, kończące się przysięgą i nadaniem stopnia szeregowego rezerwy. Studenci biorący udział w szkoleniu otrzymają 4560 zł.

Wnioski o przystąpienie do modułu podstawowego należy składać w Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym:

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 202

75-901 Koszalin

Tel. 26 145 64 44

Mail: wcrkoszalin@ron.mil.pl

 

2 ETAP SZKOLENIA:

W kolejnym roku student, który ukończył szkolenie podstawowe i został szeregowym rezerwy (lub jest szeregowym), będzie mógł realizować kształcenie w module podoficerskim w Szkole Legii Akademickiej – to szkolenie teoretyczne (15 godzin)  realizowane w PWSZ w Koszalinie oraz szkolenie praktyczne trwające 21 dni realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na podoficera zostanie mianowany do stopnia kaprala.

Studenci  biorący udział w ćwiczeniach wojskowych w module podoficerskim otrzymają ponad 2700 zł. Dodatkowo student, który chciałby w ramach posiadanego już stopnia kaprala kształcić się na szkoleniu specjalistycznym, może zgłosić się na 15 dni ćwiczeń wojskowych, za które otrzyma ponad 1900 zł.

 

3 ETAP SZKOLENIA:

Trzeci etap to kształcenie na oficera ⭐️⭐️  w module oficerskim realizowanym przez studenta w akademiach wojskowych – to szkolenie teoretyczne i praktyczne realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych – które trwa 62 dni. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na oficera zostanie mianowany do stopnia podporucznika.

Za nabór ochotników do szkolenia w module oficerskim odpowiadać będzie komisja powołana przez szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Wnioski należy składać do dnia 31.01.2023 do WCR Koszalin

Studenci  biorący udział w ćwiczeniach wojskowych w module oficerskim otrzymają ponad 9100 zł. Dodatkowo student, który chciałby w ramach posiadanego już stopnia podporucznika kształcić się na szkoleniu specjalistycznym, może zgłosić się na 15 dni ćwiczeń wojskowych, za które otrzyma ponad 2200 zł.

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06