ANKIETA – CZY JESTEŚ ZA ZACHOWANIEM LUB ZMIANĄ NAZWY UCZELNI ?

 

 

Dziękuję Wszystkim biorącym udział w ankiecie dotyczącej zmiany lub zachowania nazwy uczelni.
Przystąpimy teraz do analizy jej wyników, a także sprawdzimy wszystkie procedury administracyjne i finansowe związane z potencjalną zmianą nazwy.  

O jej wynikach poinformujemy cała Społeczność Akademicką PWSZ w Koszalinie.

                                                                                                          Rektor PWSZ dr Jan Kuriata, prof. PWSZ

 


 

Szanowni Państwo,

zwracam się do całej Społeczności Akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z propozycją udziału w badaniu ankietowym dotyczącym zachowania lub zmiany nazwy naszej Uczelni.

Zapraszam do udziału w badaniu i wyrażenia swojej opinii w tej sprawie oraz głosowania za pośrednictwem  platformy Moodle - Link do ankiety

Ankieta pod tytułem:  CZY JESTEŚ ZA ZACHOWANIEM LUB ZMIANĄ NAZWY UCZELNI? będzie dostępna dla każdego zarejestrowanego (posiadającego konto) na platformie Moodle uczestnika w dniach od 24.04.2023r. do 10.05.2023r.

Zapraszam do udziału w badaniu,

z poważaniem

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

dr Jan Kuriata, prof. PWSZ


 

List Rektora PWSZ w Koszalinie, dr. Jana Kuriaty, prof. PWSZ 


 

Artykuł  "PWSZ czy ANS? Studenci mogą zmienić nazwę koszalińskiej uczelni" - gk24.pl z dn.26.04.2023

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06