PWSZ po raz piąty laureatką Dydaktycznej inicjatywy doskonałości

 To już V edycja programu Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

15 uczelni otrzyma w 2023 r. 15 mln zł w ramach „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości”

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE:

 

Wśród publicznych uczelni zawodowych:

I miejsce w Polsce wśród publicznych uczelni zawodowych w zakresie względnego wskaźnika zatrudnienia (WWZ) – 1,06

I miejsce w Polsce wśród publicznych uczelni zawodowych w zakresie względnego wskaźnika bezrobocia (WWB) – 0,22,

 

Wśród uczelni województwa zachodniopomorskiego:

I miejsce w woj. zachodniopomorskim wśród publicznych uczelni w zakresie względnego wskaźnika zatrudnienia (WWZ) – 1,06

II miejsce w woj. zachodniopomorskim wśród publicznych uczelni w zakresie względnego wskaźnika bezrobocia (WWB) – 0,22,

 

Przyznanie środków - ZASADY

Wsparcie w ramach programu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” otrzyma 15 publicznych uczelni zawodowych, które musiały spełnić określone kryteria: 

  • brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2017-2022;
  • wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2020, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,73.

W przypadku konieczności rozstrzygnięcia o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia uczelniom o jednakowej wartości względnego wskaźnika zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia na poziomie większym albo równym 0,73 o otrzymaniu środków decyduje niższy poziom wskaźnika bezrobocia absolwentów studiów pierwszego stopnia danej uczelni.

 

Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej. Środki z programu pozwolą uczelniom na dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnych rynków pracy.

 

Media o wydarzeniu:

  1. Obiektywnie: po tej uczelni praca i pieniądze - Głos Koszaliński - 2.06.2023

  2. Milion zł trafi do PWSZ - Miasto - 2.06.2023

  3. Milion złotych dla PWSZ w Koszalinie! Pokaz pierwszej pomocy - koszalininfo.pl - 31.05.2023

  4. Milion złotych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie  - gk24.pl - 31.05.2023

  5. Koszalińska PWSZ z milionowym dofinansowaniem na rozwój kierunków praktycznych  - PRK 26.05.2023


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06