Nabór wniosków - program stypendialny "Wybieram pielęgniarstwo"

1 października 2023 r. rusza nabór wniosków o udzielenie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2023/2024.

 

NABÓR TRWA OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

 

O stypendium może ubiegać się student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest studentem I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo w szkole wyższej, mającej siedzibę na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego;

2) jest mieszkańcem Województwa Zachodniopomorskiego;

3) nie powtarza roku i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów:

4) zawrze umowę stypendialną.

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zamieszczone są w uchwale
Nr XXXIV/400/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zasad przyznawania przez Województwo Zachodniopomorskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo.

Ogłoszenie o naborze wniosków stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr 1241/23 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2023/2024.

Szczegóły dostępne pod adresem:

 https://wz.wzp.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-program-stypendialny-wybieram-pielegniarstwo-0


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06