Inauguracja Roku akademickiego 2023/2024

4.10.2023r.  odbyła się XV uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie 

 

       Zgodnie ze słowami Rektora PWSZ dr Jana Kuriaty, prof. PWSZ uczelnia z nadzieją wchodzi w kolejny jubileuszowy 15 rok działalności, rok ważnych wyzwań i  kolejnych inwestycji. 

W tym roku uczelnia wzbogaciła się o nową halę sportową z zapleczem, cztery sale zajęciowe dla potrzeb kierunku Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i nową aulę audytoryjną, w której po raz pierwszy  odbyła się uroczysta inauguracja.

              W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych  oraz  zaproszeni goście: przedstawiciele parlamentu, służb mundurowych, duchowieństwa, otoczenia edukacyjnego, społeczno-gospodarczego współpracującego z Uczelnią i instytucji współpracujących z uczelnią. 

         W swoich wystąpieniach zaproszeni goście, m. in. zastępca prezydenta miasta Przemysław Krzyżanowski  podkreślił dobrą współpracę z samorządem miejskim. Pani Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Danuta Zawadzka nazwałą PWSZ młodszą siostrą i określiła stosunki między uczelniami  jako dobre rodzinne relacje.

           Przedstawiciele środowiska medycznego: Piotr Sołtysiński - nowy dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie i  Bożena Wojcikiewicz - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  docenili i podkreślili  potrzebę kształcenia młodej kadry medycznej i zachęcali młodsze koleżanki i kolegów do podejmowania kształcenia kierunkowego i pozostawania w zawodzie, w którym mogą się spełniać i realizować.  

     - Stwórzmy zgraną społeczność, w której każdy jest dla siebie, a nikt przeciwko sobie - mówił z kolei Hubert Tepurski, przewodniczący Samorządu Studentów PWSZ. - Nie zapominajmy, że student to nie tylko osoba, która się uczy, ale też która potrzebuje interakcji z innymi. Dlatego proszę was, byście byli otwarci na nowe znajomości i chętnie uczestniczyli w życiu uczelni - dodał.

     Podczas uroczystości nastąpiła immatrykulacja przedstawicieli studentów pierwszego roku poszczególnych kierunków kształcenia, którzy następnie  odśpiewali uroczyste „Gaudeamus". Żacy złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”.

       Inaugurację zakończył  wykład prof. dr  hab. Wioletty Mędrzyckiej-Dąbrowskiej pt. „"Pielęgniarstwo wczoraj i dziś - Quo tendimus?". Pani profesor to  pierwsza w Gdański Uniwersytet Medycznym pielęgniarka z tytułem profesorskim, wykładowczyni na kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Koszalinie od 2010 roku, która przybliżyła istotną rolę pielęgniarki anestezjologicznej wczoraj, dziś i w przyszłości.

 

W tym roku akademickim Uczelnia uruchomiła nowy kierunek studiów Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w systemie niestacjonarnym.

 

Studenom I roku życzymy sukcesów w nauce i radości z waszego wieku i poczucia, że świat może wam dać to wszystko, o czym marzycie. Chcemy aby wasze pasje stały się zawodem, a zawody pasją!

 

 

Media o inauguracji:

  1. Filmik z inauguracji roku akad. PWSZ w Koszalinie - 2023/2024 

  2. Inauguracja roku akad. w PWSZ - nowa era i nowe możliwości - Miasto - 6.10.2023

  3. Inauguracja roku akademickiego w PWSZ - TKK Max - 5.10.2023

  4. Początek roku akademickiego w PWSZ - str.2 + str.1 - GK - 5.10.2023

  5. Inauguracja roku akademickiego w PWSZ [ZDJĘCIA] - gk24.pl - 4.10.2023

  6. Inauguracja roku akademickiego w PWSZ - PRK.pl  -4.10.2023

  7. Inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Koszalinie - Radio Plus - 4.10.2023


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06