Szkolenie biblioteczne

Uwaga!
Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku
Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej w Koszalinie  oraz studentów  przenoszących się z innych uczelni  i kończy się wpisem do 
uczelnianego systemu informatycznego Wirtualny Dziekanat

w terminie do końca pierwszgo semestru danego roku akademickiego

 


PRZEBIEG SZKOLENIA I ZASADY ZALICZENIA

 

Szkolenie biblioteczne prowadzone jest drogą elektroniczną.

W celu zaliczenia szkolenia należy:

  • zapoznać się z materiałami dostępnymi w formularzu udostępnionym poniżej, odpowiedzieć na wszystkie pytania zamieszczone w każdej sekcji i podać wymagane dane, w celu identyfikacji uczestnika kursu.
     
  • kliknąć opcję PRZEŚLIJ, a następnie sprawdzić ilość zdobytych punktów.

 Szkolenie zostanie zaliczone, jeżeli uczestnik odpowiadając w formularzu na pytania zdobędzie co najmniej 6 z 8 możliwych punktów! W sytuacji, gdy ilość zdobytych punktów wyniesie mniej niż 6, należy ponownie otworzyć formularz, raz jeszcze zapoznać się z materiałami i ponownie udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.

 

Link do szkolenia poniżej:

 

Formularz szkolenia bibliotecznego online

kliknij, aby przejść szkolenie


 

Szkolenie biblioteczne organizowane jest dla wszystkich studentów/użytkowników uprawnionych do korzystania z zasobów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.


        Celem szkolenia jest zapoznanie studentów zesposobem funkcjonowania Biblioteki, zasadami korzystania ze zbiorów, sposobami wyszukiwania, rezerwowania i zamawiania literatury. Podczas szkolenia student otrzyma informacje na temat profilu gromadzonych przez bibliotekę zbiorów oraz dowie się na jakich zasadach może z nich skorzystać.  

Na bieżąco prowadzone są również indywidualne szkolenia z zakresu posługiwania się katalogiem bibliotecznym Patron oraz wyszukiwania informacji.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06