Pierwsze posiedzenie Senatu PWSZ

I posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie miało miejsce 14 grudnia 2009r.

 

Zdjęcia z I posiedzenia Senatu

                                Rektor PWSZ                         Prorektor PWSZ
                        prof. Waldemar Żarski                dr Jan Kuriata

     

                                                                         CZŁONKOWIE SENATU PWSZ:
                                                                                                  Prorektor PWSZ - dr Jan Kuriata
                                                                                                 Dyrektor Inst.Neofilologii - mgr Dorota Lewińska-Rożek 
                                                                                          
Kanclerz PWSZ - mgr Beata Koronkiewicz
                                                                                              Członek Senatu Prof. UAM w Poznaniu Grażyna Vetulani

   


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06