WSZECHNICA PWSZ

W dniu 7 czerwca br. odbył się drugi wykład w ramach Wszechnicy PWSZ
w Koszalinie. Gościem naszej Uczelni był wybitny uczony, prawnik, członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, prof. dr hab. Leon Kieres, senator RP, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 2000-2005 prof. L. Kieres był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Nasz Gość przedstawił nam wykład o 20 latach istnienia samorządu w Polsce. Prof. L. Kieres, obok prof. prof. Kuleszy, Regulskiego i Stępnia, był współautorem ustawy o samorządzie terytorialnym. Wykład zgromadził studentów PWSZ, licealistów koszalińskich (wraz z dyrektorem I LO im. St. Dubois mgr Rafałem Janusem) oraz radnych koszalińskiej Rady Miejskiej z zastępcą Przewodniczącego RM w Koszalinie – dr. E. Żuberem. Po wykładzie prof. L.Kieres udzielał odpowiedzi na pytania rozwijając wątki swojego wykładu, m.in. o roli i znaczeniu powiatów w strukturze samorządowej. Odmówił zdecydowania wypowiadania się o IPN, którego był prezesem przez 5 lat. Podkreślił, że do roku 1966 mieszkał w Koszalinie, tutaj ukończył I LO im. ST. Dubois, tutaj mieszka jego 91 letnia Mama.
 
Zdjęcia ze spotkania:
  
Prof. Leon Kieres podczas swojego wykładu

  

Władze samorządowe i lokalne


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06