PWSZ w Koszalinie po raz 6. laureatką Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości - 2024

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie po raz 6. została laureatką programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” i otrzymała 1 milion złotych. Jest to program Ministra Nauki, którego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.
Żeby otrzymać środki pieniężne z programu DID, uczelnia musiała spełnić następujące warunki:

 • brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2018-2023;
 • wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2021, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,67.

Po raz szósty 15 mln zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie działań projakościowych w zakresie dydaktyki podejmowanych w publicznych uczelniach zawodowych, których absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy ze względu na wysokie kwalifikacje zawodowe.

 

Lista publicznych uczelni zawodowych, które otrzymały wsparcie w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” w 2024 r.:

 1. Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 2. Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 3. Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego
 4. Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 5. Akademia Zamojska
 6. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 7. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 8. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 9. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie
 10. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 11. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
 12. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
 13. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 15. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku.

 

W dotychczasowych edycjach środki były wydatkowane na:

 • wyjazdy studyjne studentów do różnorodnych placówek, ośrodków i instytucji związanych z profilem kształcenia;
 • szkolenia kadry dydaktycznej;
 • warsztaty i szkolenia dla studentów (kosmetologiczne, fizjoterapeutyczne);
 • utworzenie nowych pracowni m.in.: symulowanego gabinetu dietetycznego; pracowni genetyki mikrobiologii i histologii; pracowni fizjologii, wysiłku fizycznego i biomechaniki; pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz doposażenie już istniejących
 • zakup specjalistycznego sprzętu m.in.: stołu anatomicznego, symulatorów, fantomów (niemowlaków, geriatrycznych), modeli anatomicznych, stołów rehabilitacyjnych defibrylatorów, aparatów EKG, RKO/BLS, aparatury kosmetologicznej, strzelnicy laserowej, analizatorów składu masy ciała,  
 • wydanie podręczników dla studentów
 • uzupełnienie zasobów informacyjno – bibliotecznych o specjalistyczne źródła literatury;
 • zakup specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego.

 

Media o wydarzeniu:

 1. Milionowe dofinansowanie dla koszalińskiej PWSZ na rozwój kierunków praktycznych - prk24.pl  16.05.2024
 2. Milion złotych dla PWSZ w Koszalinie - TKMax z dn. 16.05.024r.

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06