XIII ZGROMADZENIE PLENARNE KRePUZ w Kołobrzegu

W dniach od 4 do 6 czerwca 2024 r. w Kołobrzegu odbyło się XIII ZGROMADZENIE PLENARNE KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH (KRePUZ), w którym udział wzięły władze PWSZ w Koszalinie: Rektor dr Jan Kuriata, prof. PWSZ, Pani Rektor-Elekt dr Monika Pawłowska oraz Prorektor dr Magdalena Łuczkowska.

Na konferencji obecne były też władze MNiSW: wiceminister prof. Maria Mrówczyńska, przew. PKA prof. Janusz Uriasz, dyrektor Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich (DKS) prof. Marcin Czaja oraz prezydent miasta Kołobrzegu Anna Mieczkowska i rektorzy państwowych uczelni zawodowych z całej Polski. 

Rozmawiano o przyszłości i roli uczelni zawodowych. Podczas debaty prof. UMK Dominik Antonowicz przedstawił interesujące wyniki badań na temat państwowych uczelni zawodowych. 

Podczas konferencji wybrano nowe władze KRePUZ na lata 2024-2028, a przewodniczącym ponownie został dr Robert Musiałkiewicz, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, a Pani Rektor Elekt PWSZ w Koszalinie - dr Monika Pawłowska - została członkiem Komisji Rewizyjnej. 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06