PROGRAM EDUKACYJNY ERASMUS +

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazdy na studia i praktyki studenckie w roku akademickim 2019/2020. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i wypełnienie formularza zgłoszeniowego,  który jest  dostępny w zakładce "Dokumenty".
Wszelkich dodatkowych  informacji udziela dr Agnieszka Kühnl-Kinel, pokój 1-2, erasmus@pwsz-koszalin.pl

 


Od 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program edukacyjny Unii Europejskiej -  ERASMUS+. Program wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w Europie.

Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Na wniosek uczelni Komisja Europejska przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014 – 2020 (Erasmus Charter for Higher Education 2014 – 2020 – ECHE) o numerze 269258-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE, która uprawnia do ubiegania się o fundusze na dofinansowanie działań realizowanych w ramach programu Erasmus +. Podstawę wniosku o ECHE stanowił opis strategii europejskiej prowadzonej przez uczelnię – European Policy Statement – EPS.

Od roku akademickiego 2014/2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie uczestniczy w wymianie studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych w ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze Erasmus + Szkolnictwo wyższe.


Osobą odpowiedzialną za program Erasmus + w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie jest Prorektor ds. Nauczania i Studentów - Koordynator Programu Erasmus +:

dr Agnieszka Kühnl – Kinel
tel. 94 342 67 66 w. 30
e-mail erasmus@pwsz-koszalin.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Erasmus + i zasad jego realizacji znajdują się na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus + - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06