PROGRAM EDUKACYJNY ERASMUS +

 

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że uczelnie partnerskie zapraszają do siebie w ramach programu Erasmus + .

Zainteresowanych Studentów i Pracowników prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na naszej stronie internetowej oraz stronach wybranych uczelni i zgłaszanie się do Koordynatora Programu Erasmus +  dr Agnieszki Kühnl-Kinel, pokój 1-2, erasmus@pwsz-koszalin.pl

 

Wyjazd na "Erasmusa" to szansa na zdobycie nowych doświadczeń oraz poznanie nowych przyjaciół!
To także ważny dla pracodawców punkt w Twoim CV!

 


Od 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program edukacyjny Unii Europejskiej -  ERASMUS+. Program wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w Europie.

Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Na wniosek uczelni Komisja Europejska przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014 – 2020 (Erasmus Charter for Higher Education 2014 – 2020 – ECHE) o numerze 269258-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE, która uprawnia do ubiegania się o fundusze na dofinansowanie działań realizowanych w ramach programu Erasmus +. Podstawę wniosku o ECHE stanowił opis strategii europejskiej prowadzonej przez uczelnię – European Policy Statement – EPS.

Od roku akademickiego 2014/2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie uczestniczy w wymianie studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych w ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze Erasmus + Szkolnictwo wyższe.


Osobą odpowiedzialną za program Erasmus + w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie jest Koordynator Programu Erasmus +:  dr Agnieszka Kühnl–Kinel, e-mail erasmus@pwsz-koszalin.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Erasmus + i zasad jego realizacji znajdują się na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus + Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06