Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

 


  5 października 2017r. odbyła się IX uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w PWSZ w Koszalinie. Przybyłych gości przywitał Rektor dr Jan Kuriata. Na inauguracji obecni byli: Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, vicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Bohdal  i inni zaproszeni goście - przedstawiciele jednostek współpracujących z uczelnią oraz służby zdrowia, placówek oświatowych i kulturalnych Koszalina. Podczas uroczystości nastąpiła immatrykulacja studentów i Słuchaczy UTW pierwszego roku, którzy odśpiewali uroczyste „Gaudeamus". Żacy złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, a następnie odebrali indeksy z rąk Rektora PWSZ. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska  prof. PWSZ w Koszalinie pt. "Bariery w zapewnieniu skutecznego leczenia bólu ostrego - czy tylko problem krajowy, czy też międzynarodowy?" 

     Obecnie najmłodsza koszalińska uczelnia oferuje  studentom naukę na 7 kierunkach: pielęgniarstwie, wychowaniu fizycznym, ratownictwie medycznym i pedagogice oraz nowych kierunkach: bezpieczeństwie narodowym, kosmetologii i 5-letnich studiach magisterskich z fizjoterapii. 

 

Informacje z lokalnych mediów:

  1. Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w PWSZ - GK - 6.10.2017
  2. Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w PWSZ - Miasto - 6-12.10.2017
  3. Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w PWSZ - gk24.pl video nagranie - 5.10.2017

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06