II MEDYCZNA KONFERENCJA SZKOLENIOWA

24.11.2017r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się 2 konferencja medyczna „Jesienne rozważania onkologiczne”. Do udziału w konferencji zgłoszono referaty z tematyki dotyczącej problemów chorób nowotworowych.

Wygłoszone referaty dotyczyły leczenia w ujęciu kompleksowym, problemów dotyczących jakości życia w tym, pielęgnowania ran pooperacyjnych oraz stomii. Podjęta została próba zainteresowania problemem duchowości i cierpienia w milczeniu oraz rola wsparcia poprzez aktywność fizyczną w chorobach nowotworowych. Omówiona została tematyka żywienia pacjentów.  Do udziału w konferencji zaproszono firmy medyczne, które przedstawiły innowacyjne technologie leczenia ran oraz zastosowanie najnowszych rozwiązań z użyciem sprzętu stomijnego.    

 

Artykuły z lokalnych mediów nt. konferencji:

Program konferencji 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06