Konferencja Naukowo-Metodyczna w PWSZ

 

8 grudnia 2017r. odbyła się odbyła się w PWSZ w Koszalinie konferencja naukowo-metodyczna pn.               

"OPIEKA - PROFILAKTYKA - POMOC  WYMIAR RODZINNY I INSTYTUCJONALNY".

Konferencja organizowana we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie miała na celu ukazanie problemów i trudności, z jakimi mierzą się osoby, instytucje i inne podmioty zajmujące się opieką i wychowaniem oraz  zwróceniem uwagi na możliwości ich rozwiązań. Spotkanie stało się okazją do wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń dobrych praktyk związanych z realizacją pracy opiekuńczo-wychowawczej w różnych formach przestrzeni rodzinnej i instytucjonalnej. Wzięli w niej udział pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, opiekunowie–wychowawcy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, wolontariusze, terapeuci, asystenci rodziny, specjaliści do spraw polityki rodzinnej, przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych zajmujący się problemami wychowania i opieki, przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, teoretycy i praktycy i studenci. Planowana jest  publikacja najciekawszych wystąpień w monografii lub czasopiśmie naukowym.

 

Program konferencji

 

Komitet naukowy konferencji:  dr hab. Piotr Gołdyn, dr Ewa Murawska, dr Danuta Apaneldr Renata Kaczmarek, dr Monika Pawłowska,                                                   

Komitet Organizacyjny:  mgr Teresa Ogniewska, dr Danuta Apanel, dr Renata Kaczmarek, dr Monika Pawłowska
 

Patronat nad konferencją objął JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie  dr Jan Kuriata oraz Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie  mgr inż. Stefan Turowski

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06