Projekt "goNURSE"

 

„goNURSE – program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
na kierunku pielęgniarstwo w oparciu
o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej”

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Łączne dofinansowanie (wartość projektu): 2 532 567,72 zł

w tym dofinansowanie z UE: 2 134 448,07 zł

 

        Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie przy współpracy ze Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc z Koszalina.

 

         Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Koszalinie poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM).

 

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

 • opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ w Koszalinie w zakresie MCSM,
 • dostosowanie techniczne budynku PWSZ w Koszalinie na potrzeby wdrożenia MCSM,
 • zakup i instalację wyposażenia MCSM,
 • szkolenie kadr PWSZ w Koszalinie na potrzeby uruchomienia i funkcjonowania MCSM,
 • opracowanie i wdrożenie nowoczesnych e-learningowych materiałów dydaktycznych,
 • opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych,
 • uruchomienie i działalność MCSM,
 • objęcie studentów pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie zajęciami prowadzonymi w oparciu o MCSM.
      

 

30.01.2018r.  odbyła się konferencja prasowa nt. utworzenia w PWSZ w Koszalinie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla potrzeb kształcenia pielęgniarek. Centrum będzie obiektem wyposażonym  w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta. Sale symulacyjne wyposażone będą w niezbędny sprzęt oraz systemy audio-video do rejestracji sesji symulacyjnych, co pozwoli studentom pielęgniarstwa  na uzyskanie umiejętności praktycznych. 

      Głównym partnerem Uczelni jest Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie (na zdjęciu Dyrektor p. Robert Szank). To jedyne takie centrum w północnej Polsce i jedno z 30 powstających obecnie w naszym kraju. Centrum powstanie dzięki unijnemu programowi - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - realizowanemu przez Ministerstwo Zdrowia (2.600.000 zł).  Uczelnia została wsparta finansowo przez samorząd koszaliński wraz z prezydentem p. Piotrem Jedlińskim oraz Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który na konferencji reprezentował wicemarszałek p.Tomasz Sobieraj. Planowane otwarcie Centrum to październik 2018 roku. 

 

Media o projekcie:

 1. Studenci PWSZ będą ćwiczyć niemal jak w szpitalu - ekoszalin z dn.31.01.2018

 2. Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Koszalinie - "Głos Koszaliński" z dn.31.01.2018

 3. Nowoczesne centrum medyczne w PWSZ [FILM] - koszalininfo.pl - 31.01.2018

 4. CSM dla studentów PWSZ - Radio Koszalin - 30.01.2018

 5. Nagranie TV Max z dn.30.01.2018r.   

 6. Wywiad z Rektorem PWSZ dr. Janem Kuriatą nt. Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ -
  "Tło wydarzeń" z dn. 31.01.2018r.  TV Max Koszalin


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06