Dzień Otwarty w PWSZ w Koszalinie

27 marca 2018r. PWSZ w Koszalinie zorganizowała Dzień Otwarty. Podczas bezpośredniego spotkania ze studentami i kadrą wykładowców można było zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną Uczelni, zasadami rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 oraz poznać perspektywy, jakie daje ukończenie poszczególnych kierunków studiów czy specjalności. W programie znalazło się również zwiedzanie uczelni i Domu Studenta. 

Hasło przewodnie  tegorocznego spotkania z młodzieżą „Żeby pasja stała się zawodem” próbowało zachęcić młodzież do wyboru zawodu połączonego z pasją.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia warsztatowe, prowadzone przez wykładowców i studentów PWSZ, które miały na celu poznanie zachęcić młodzież do wyboru zawodu.

W programie Dnia Otwartego  znalazła się prezentacja poszczególnych kierunków kształcenia. Studenci kierunku  wychowanie fizyczne gościli piłkarki ręczne Energa AZS Koszalin. Podczas spotkania  można było porozmawiać  ze sportsmenkami, w których szeregach znajdują się  cztery obecne studentki  oraz dwie absolwentki PWSZ w Koszalinie – uczestniczki Akademickich Mistrzostw Świata  Adrianna  Nowicka oraz Romana Roszak - reprezentantka Polski.  Podczas spotkania miał miejsce trening pokazowy z udziałem studentów WF i uczniów szkół średnich oraz demonstracja treningu rzutowego piłkarek ręcznych pod okiem kapitan zespołu Beaty Kowalczyk.

Studenci kierunku fizjoterapia na czele z kierownikiem Zakładu dr Joanną Krawczyk zaprezentowali warsztaty: pokaz gimnastyki leczniczej i masażu leczniczego.  Studentki  kierunku kosmetologia zorganizowały  warsztaty tematyczne „Jak zmieniał się makijaż na przestrzeni wieków”.  Studenci kierunku pielęgniarstwa pod opieką wykładowców PWSZ zachęcali młodzież do zdrowego stylu życia: przeprowadzali  badania pomiaru ciśnienia oraz naukę badania poziomu cukru, pomiar składu ciała aparatem Tanita. Otwarte drzwi pracowni medycznych zachęcały kandydatów. Dodatkową atrakcją były konsultacje ze studentami i kadrą kierunku pielęgniarstwa „Czy masz predyspozycje do wykonywania   zawodów medycznych”.  Studenci kierunku ratownictwo medyczne pod okiem wykładowców przeprowadzili pokaz ratowniczy pn. „Instruktaż w stanach zagrożenia życia w warunkach symulowanych, w tym: nagłe zatrzymanie krążenia, zadławienie u dziecka, krwotok, urazy, pokaz użycia video laryngoskopu”.  

Studenci bezpieczeństwa narodowego  zaprezentowali nowy kierunek studiów. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszył się pokaz urządzenia szkoleniowo-treningowego do nauki celowania „Cyklop”, który w ramach współpracy zaprezentowali żołnierze z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.  Studenci kierunku pedagogika w ramach warsztatów pn. „Przygoda ze studiowaniem”  zaprezentowali efekty swojej  pracy. Ponadto wykładowcy  PWSZ przeprowadzili warsztaty „Nasze studia odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy”. Wykładowcy Studium Języków Obcych poprowadzili warsztaty dla młodzieży pn. „Z językiem angielskim na kierunkach medycznych” oraz pokój gier angielskich.  

Imprezie towarzyszyły uczelniane punkty informacyjne: Samorządu Studentów, Działu Pomocy Materialnej dla studentów, Działu Współpracy z Zagranicą ERASMUS +, Studium Języków Obcych oraz wystawa w Bibliotece PWSZ pn. „Żeby pasja stała się zawodem”.

Naszą uczelnię odwiedziła młodzież z wielu koszalińskich szkół średnich. Mamy nadzieję, że przygotowane propozycje spotkały się z żywym zainteresowaniem przyszłych maturzystów i w konsekwencji zachęcą ich do połączenia pasji z zawodem i podjęcia studiów na naszej uczelni.

 

 

Lokalne media o Dniu otwartym w PWSZ:

1) Relacja filmowa z Dnia otwartego w PWSZ

2) Nagranie TKK Max - 27.03.2018

3) Nagranie video - GK z dn. 27.03.2018

4)Radio Koszalin - 27.03.2018

5) Tłumy w Dzień otwarty w PWSZ - GK z dn.28.03.2018

6) Tło wydarzeń - nagranie TKK Max z dn.28.03.2018 

7) koszalininfo.pl
 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06