Inauguracja Wszechnicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

 22 marca 2010r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie odbyła się uroczysta inauguracja  Wszechnicy PWSZ.  Wykład inauguracyjny pn. "21 postulatów. Zabytek UNESCO - pamięć świata" wygłosił autor tablic poseł Arkadiusz  Rybicki, absolwent studiów historycznych Uniwersytetu Gdańskiego, od połowy lat 70-tych związany z opozycją demokratyczną (Ruch Młodej Polski). W sierpniu 1980r. pomagał strajkującym robotnikom w Stoczni Gdańskiej, wtedy też, wspólnie z M. Grzywaczewskim, spisał na drzwiach 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W roku 2003 tablica została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO "Pamięć świata". 
A. Rybicki był bliskim współpracownikiem b.prezydenta RP Lecha Wałęsy, pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 1999-2001. 
A. Rybicki zginął  tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010r. Cześc jego  pamięci.                                                                                            

Założeniem Wszechnicy jest organizowanie cyklicznych otwartych dyskusji z udziałem znanych osobistości ze świata polityki i kultury, w najbliższym czasie planowane są spotkania  m.in. z: Leonem Kieresem, Janem Miodkiem, Aloszą Awdiejew, Robertem Makłowiczem, nie zabraknie też spotkań poświęconych ziemi koszalińskiej. Pomysłodawcą utworzenia Wszechnicy Kulturalnej jest założyciel i Prorektor PWSZ dr Jan Kuriata. Wszechnica jest dodatkową ofertą kulturalną dla studentów PWSZ i mieszkańców Koszalina.

Zdjęcia z imprezy znajdują się w  galerii (http://www.pwsz-koszalin.pl/galeria.html).

Zaproszenie Rektora PWSZ na inaugurację Wszechnicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Zdjęcia z inauguracji Wszechnicy

Pierwszy z lewej - Honorowy Gość Wszechnicy PWSZ 
Poseł Arkadiusz Rybicki

    

                          Rektor PWSZ      Prorektor PWSZ                      Zaproszeni goście 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06