Konferencja Naukowo-Metodyczna

    14 kwietnia 2018r. odbyła się Konferencja naukowo-metodyczna „Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole”, którą  PWSZ  w Koszalinie zorganizowała we współpracy z CEN w Koszalinie. 

        Celem konferencji było ukazanie codziennych problemów i trudności, na jakie napotykają uczniowie z niepełnosprawnością, jak również zwrócenie uwagi na ich możliwości, umiejętności i talenty. Proces tworzenia warunków edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stawia nowe, trudne zadania. Wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale doświadczenia praktycznego i pozytywnej postawy ze strony  osób odpowiedzialnych za ten proces. Spotkanie stało się okazją do wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z uczestnictwem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkolnej. Udział w niej wzięli pedagodzy, psycholodzy, psychiatrzy oraz studenci PWSZ. Nauczyciele uczestniczyli również w warsztatach na temat wykorzystania TIK, wspierania rozwoju przez zabawy sensoryczne, metodyki pracy w przedszkolu oraz dokumentowania pracy z uczniem z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06