Uroczyste wręczenie czepków

    16 kwietnia 2018r. w PWSZ w Koszalinie już po raz szósty nastąpiło uroczyste wręczenie czepków. 33 studentów drugiego roku pielęgniarstwa  symbolicznie dołączyło do grona pielęgniarek i pielęgniarzy. Dla studentów to bardzo ważny moment, gdyż stanowił pierwszy stopień w rozpoczynającej się karierze zawodowej. Samo uroczyste wręczenie czepków pełni dwie funkcje: informacyjną - forma przekazu informacji o stopniu zawansowania wykształcenia zawodowego i refleksyjną - wyzwalanie myślenia opartego na idei humanizmu.

     Symbolika zawodowa w pielęgniarstwie ma długą tradycję i stanowi bardzo istotny element zawodowej kultury. Podstawowe symbole zawodowe w pielęgniarstwie, takie jak: pielęgniarski czepek, mundur, lampka oliwna, tekst przyrzeczenia/ślubowania i hymn pielęgniarski, jak również zawodowy ceremoniał spełniają wiele funkcji ważnych zarówno dla tej  grupy zawodowej, jak też samych pacjentów. Poprzez symbole zawodowe komunikuje się pacjentom, ich rodzinom, współpracownikom i całemu społeczeństwu, kim jest pielęgniarka, pielęgniarz i pielęgniarstwo, jakie wartości są istotne w tym zawodzie i czego możemy od pielęgniarki, pielęgniarza oczekiwać. Posługiwanie się symbolami pozwala na umocnienie zaufania, jakim społeczeństwo obdarowuje tę grupę zawodową.

        Podczas uroczystości studenci złożyli przyrzeczenie, które stanowi wprowadzenie do Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki, odśpiewali hymn pielęgniarski, otrzymali symboliczne czepki pielęgniarskie, a przez symboliczne zapalenie świec wprowadzili światło lampy z epoki prekursorki zawodu – Florencji Nightingale.        

Media o uroczystości:

  1. Czepkowanie studentów pielęgniarstwa w PWSZ - 16.04.2018 - gk24.pl
  2. W PWSZ czepki rozdane - 16.04.2018 - ekoszalin.pl 
  3. Czepkowanie w PWSZ - 16.04.2018 - prk24.pl
  4. Czepkowanie czyli wielkie wydarzenie w PWSZ - GK 17.04.2018
  5. Czepkowanie studentów pielęgniarstwa - koszalin.naszemiasto.pl - 17.04.2018
  6. Czepkowanie studentów pielęgniarstwa - naszemiasto.pl - 19.04.2018

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06