1.000.000 zł na wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym dla PWSZ w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jako jedna z 14 uczelni w Polsce  otrzymała 1 milion złotych wsparcia z MNiSW.  Nasza uczelnia znalazła się na 1 miejscu rankingu wśród  państwowych wyższych szkół  zawodowych w Polsce. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”.  Podstawę wyboru stanowiła analiza danych z raportów badania Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych w odniesieniu do 34 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (dane za rok 2015). Wybór został dokonany w oparciu o następujące wskaźniki:

  1. „Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” (WWB) - wartość progowa miernika mniejsza lub równa 1;
  2. „Względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” (WWZ) – wartość progowa na poziomie 0,50 (wartość większa od 0,50 jako wartość spełniająca kryterium);
  3. Brak oceny negatywnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej w okresie ostatnich pięciu lat.

Na realizację zadania Minister przeznaczył 1 milion złotych, z czego w roku 2018, na podstawie umowy między Ministrem a uczelnią, zostanie przekazanych 750 000 zł, a w roku 2019 250 000 zł.

Lista uczelni, które otrzymały zlecenie realizacji zadania

Więcej informacji o dotacjach znajduje się na stronie http://www.nauka.gov.pl/

 

Media o wydarzeniu:

  1. Milion dla PWSZ - GK z dn.6.04.2018
  2. Kształcenie praktyczne docenione - koszalininfo.pl - 6.04.2018
  3. 1 mln zł dla PWSZ - Radio Koszalin - 5.04.2018
  4. PWSZ z najlepszym wynikiem - portalsamorzadowy.pl - 5.04.2018

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06