III Medyczna Konferencja Szkoleniowa

 

 

 

25 maja 2018r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się III  Medyczna Konferencja  Szkoleniowa
ph. 
„Dobre praktyki pielęgniarskie w neurologii”. 

 

Do udziału w konferencji zgłoszono referaty dotyczące neurologii w ujęciu kompleksowym. Podjęta została próba zainteresowania problemem dotyczącym jakości życia, zagadnienia żywienia medycznego po udarze mózgu oraz rolą rehabilitacji poprzez aktywność fizyczną. Omówiona została tematyka diagnostyki i leczenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej – stopień zaawansowania, leczenie i powikłania u pacjentów. Do udziału w konferencji zaproszono firmy medyczne, które przedstawiły innowacyjne zagadnienia związane ze strategią postępowania z raną, zastosowaniem najnowszych rozwiązań z użyciem sprzętu rehabilitacyjnego oraz sposoby zaopatrzenia pacjenta. Oprócz prezentacji wiedzy podczas konferencji odbyło się szkolenie w certyfikowanych warsztatach zawodowych. 

Organizatorami konferencji byli: Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, Kierownik Zakładu  Pielęgniarstwa, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PWSZ w Koszalinie dr Wiesław Kowalewski oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie. 

 

Program konferencji


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06