Studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie w roku akademickim 2024/2025 prowadzi studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo

 

Studia trwają 2 lub 3 semestry i są adresowane do absolwentów liceów i pomaturalnych szkół medycznych.

 

 Podczas zjazdów studiów niestacjonarnych w soboty

Referat  ds.  Nauczania   otwarty jest w godz. 9.00-12.00

Biblioteka PWSZ w godz. 9.00-13.00

 


 

Szczegółowe informacje na temat studiów pomostowych na kierunku Pielęgniarstwo można uzyskać:


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06