Absolutorium Studentów WF

 

W dniu 14 czerwca 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie po raz trzeci w historii Uczelni odbyło się uroczyste Absolutorium studentów 3 roku WF w specjalnościach Odnowa biologiczna i Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Rektor PWSZ w Koszalinie dr Jan Kuriata wręczył legitymacje instruktorskie potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez studentów wychowania fizycznego.

Absolwenci specjalności Odnowa biologiczna uzyskują kwalifikacje, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie w klubach sportowych, gabinetach odnowy, ośrodkach i salonach SPA, gabinetach kosmetycznych, salonach masażu, ośrodkach rekreacyjno-sanatoryjnych.

Absolwenci specjalności Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna uzyskują wykształcenie w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności znacznie poszerzają warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego i zwiększają szanse zatrudnienia: w szkołach podstawowych oraz publicznych i niepublicznych ośrodkach korekcyjnych.

Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne uzyskują uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego oraz dodatkowe kwalifikacje w ramach wybranej specjalności: odnowa biologiczna, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, menedżer sportu oraz nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej.

PWSZ w Koszalinie kształcąc na wszystkich kierunkach i specjalnościach o profilu praktycznym, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy jak również ułatwia realizacje planów zawodowych młodych ludzi.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06