Inauguracja roku akademickiego PWSZ 2018/2019

       4 października 2018r. odbyła się 10 uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w PWSZ w Koszalinie. Przybyłych gości przywitał Rektor dr Jan Kuriata. Na inauguracji obecni byli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Tomasz Sobieraj, zastępca Prezydenta Koszalina - Przemysław Krzyżanowski, Prorektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tomasz Królikowski i inni zaproszeni goście - przedstawiciele jednostek współpracujących z uczelnią, placówek oświatowych i kulturalnych Koszalina.

          Podczas uroczystości nastąpiła immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy odśpiewali uroczyste „Gaudeamus". Żacy złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, a następnie odebrali indeksy z rąk Rektora PWSZ.

     Wykład inauguracyjny wygłosił   Marek Dąbrowski  - wykładowca Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu pt."Czy należy bać się symulacji medycznej? Wyzwania i możliwości.”

10 inauguracja była bardziej uroczysta niż zwykle, także dlatego, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało na ręce Rektora PWSZ  czek na obligacje skarbu państwa na 2.220.000 złotych.    

      Obecnie koszalińska uczelnia oferuje  studentom naukę na 8 kierunkach kształcenia,  studia niestacjonarne, pomostowe  i podyplomowe oraz studia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  

Lokalne media o uroczystości:

1) Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w PWSZ - ekoszalin - 4.10.2018

2) PWSZ rozpoczęła 10 rok działalności - Radio Koszalin - 4.10.2018

3) Nowy rok akademicki oficjalnie czas zacząć - GK z dn. 5.10.2018

4) Film z inauguracji - TKK Max z dn. 4.10.2018

 

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06