Studia uzupełniające - magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie w roku akademickim 2023/2024

prowadzi nabór na uzupełniające studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo

 

Studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo trwają 2 lata  (4 semestry) i są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku pielęgnarstwo zgodnie ze standardami kształcenia posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych.


Plany  zajęć  dla studiów drugiego stopnia -  magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych umieszczane są  na bieżąco w zakładce   Studenci - plan zajęć /sesja


Podczas zjazdów studiów niestacjonarnych w soboty

Referat  ds.  Nauczania   otwarty jest w godz. 9.00-12.00

Biblioteka PWSZ w godz. 9.00-13.00


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06