Ostatnie posiedzenie Konwentu PWSZ

21 stycznia br. odbyło się ostatnie posiedzenie Konwentu PWSZ w Koszalinie. Konwent powołany został w 2012 roku zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i Statutem Uczelni. Był ciałem opiniodawczym, doradczym i wspierał działanie uczelni w latach 2012-2019. Działał w celu integracji środowiska lokalnego i regionalnego wokół państwowych wyższych szkół zawodowych. Konwent  zakończył działalność zgodnie z nowoprzyjętą ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Konstytucja dla Nauki. Na ostatnim spotkaniu podsumowano 10-letnią działalność uczelni i przedstawiono plany rozwoju na przyszłość. 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06