Dostosowanie infrastruktury PWSZ w Koszalinie do potrzeb rynku pracy

   

 

 

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie realizuje projekt pt. „Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy".  Wartość projektu 13 074 906,63 zł, wkład Funduszy Europejskich 11 068 191,35 zł.

      Celem głównym projektu jest dostosowanie i rozbudowa istniejącej infrastruktury dydaktycznej PWSZ z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy oraz rozwoju regionalnych i inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Planowane efekty: potencjał objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej – 90 osób, nowy budynek hali sportowej, budowa łącznika, przebudowa istniejącej sali gimnastycznej na aule audytoryjną oraz wyposażenie.Podpisanie umowy

 

26.04.2019r. została podpisana umowa w sprawie budowy hali sportowej w PWSZ w Koszalinie w ramach projektu 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.8 „Infrastruktura szkolnictwa zawodowego – inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych”. Umowę podpisali w imieniu Urzędu Marszałkowskiego - wicemarszałek Tomasz Sobieraj i Rektor PWSZ dr Jan Kuriata.

 

Media o projekcie:

  1. Z myślą o studentach PWSZ - 9.05.2019

  2. Spełniło się marzenie - budowa hali w PWSZ - GK 27-28.04.2019

  3. Ponad 11 mln zł dla PWSZ w Koszalinie - prk24.pl - 26.04.2019

  4. Zmiany w koszalińskim PWSZ - ekoszalin  25.04.2019


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06