Kształcenie zawodowe pielęgniarek


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
realizuje studia pomostowe
organizowane  w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet II
Działanie 2.3
Poddziałanie 2.3.2
 

„Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych,
w szczególności   w ramach studiów pomostowych”

 


Termin realizacji projektu:


I EDYCJA

rok akademicki 2012/2013
 

II EDYCJA 

rok akademicki 2013/2014
 

III EDYCJA  

rok akademicki  2013/2014 - 2014/2015

 

 

IV EDYCJA  

rok akademicki   2014/2015


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06