Projekt Twoja Nowa Praca 2022

Projekt Twoja Nowa Praca realizowany jest przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości z siedzibą we Wrocławiu i oddziałem w Szczecinie.  Skierowany jest do studentów lub absolwentów z orzeczeniem o niepełnosprawności z całej Polski i którzy poszukują pracy. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie:

1. Dodatek motywacyjny 400 zł przez 12 miesięcy

2. Sfinansowanie szkoleń do kwoty 2900 zł na szkolenia zawodowe i 1400 zł na szkolenia językowe.

3. Pomoc w znalezieniu stażu/pracy. 

4. Wsparcie doradcy zawodowego: pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy o pracę itp.

5. Wyjazd integracyjny 3-dniowy i pobyt w górach (jeżeli pandemia tego nie wykluczy).

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do aplikowania przez formularz rekrutacyjny na stronie:

http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/  lub pod nr telefonu:   509 702 883 i 690 173 353

 

Projekt jest aktualny do 30 września 2023 roku.

Zapraszamy do aplikowania przez naszą stronę lub bezpośrednio dzwoniąc do doradcy pod nr 509702883.


Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Studentom Niepełnosprawnym
Michał Podolak
pok. 111 (I piętro)
tel. 94 342 67 66 w. 131
e-mail: m.podolak@pwsz-koszalin.pl
Dyżury - poniedziałek/czwartek    godz. 11:00-12:00

 


Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd Moduł II – 2023 rok"

 

Zachęcamy do składnia wniosków i skorzystania z programu „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II - 2023 rok DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI.

 

W pilotażowym programie „Aktywny samorząd" Moduł II w 2023 roku mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobierają naukę w szkole wyższej.

Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach
20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym udzielonego w ramach programów PFRON.

W ramach dofinansowania na semestr/półrocze przewiduje się następujące formy wsparcia:

 1. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
 2. opłata za naukę.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

 1. w ramach roku akademickiego    2022/2023 – 31.03.2023r.
 2. w ramach roku akademickiego    2023/2024 – 10.10.2023r.

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Wnioskodawcy mający miejsce zamieszkania w Koszalinie, wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 1. drogą elektroniczną za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej:
   e-puap oraz poprzez System Obsługi Wsparcia,
 2. drogą pocztową na adres: Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin,
 3. w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, al. Monte Cassino 2
  - w Dziale Świadczeń Wspierających Rodzinę, pok. nr 18,
  - w Kancelarii Centrum, pok. nr 20

Ogólne informacje dotyczące pilotażowego programu "Aktywny samorząd" można uzyskać na stronie internetowej pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje dla mieszkańców Koszalina są dostępne na stronie internetowej cus.koszalin.ibip.pl w zakładce PFRON lub bezpośrednio u pracowników CUS w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, pok. 18, tel. 94 316 03 07.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów znajdują się w zakładce : Pomoc materialna


Wypożyczanie sprzętu specjalistycznego

Dla studentów niepełnosprawnych w pokoju 214 dostępne są:

 1. Lupy  elektroniczne EXPLORE 5,
 2. Dyktafony Olympus DM-770,
 3. Klawiatury brajlowskie BraillePen,
 4. klawiatury specjalistyczne ASTRA – powiększone i z podświetleniem,
 5. mysz TrackBall dla osób prawo i leworęcznych.

Regulamin wypożyczenia sprzętu specjalistycznego dla studentów niepełnosprawnych

 

Wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego (Załącznik nr 1)

Protokół zdawczo-odbiorczy (Załącznik nr 2)


Informacje o zmianach zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej

Od 1 sierpnia 2017 r. zmieniły się zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, ale też w przypadku wielu jednostek organizacyjnych stanowi podstawę do korzystania z ulg i zniżek w dostępie do świadczonych przez nie usług.

Ponadto od dnia 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z nowymi wzorami na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisywane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, numer legitymacji).

Legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

Szczegółowe informacje pod adresem www.niepelnosprawni.gov.pl
Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06