Absolutorium studentów PWSZ w Koszalinie

 

Absolutorium studentów kierunku fizjoterapia - 21 czerwca 2019


    

Absolutorium studentów kierunku pedagogiki - 14 czerwca 2019 (zdjęcia w załączniku)

 


 

Absolutorium studentów 3. roku kierunku wychowanie fizyczne

 

W dniu 7 czerwca 2019r. w PWSZ w Koszalinie po raz czwarty w historii Uczelni odbyło się uroczyste Absolutorium studentów 3. roku kierunku wychowanie fizyczne w specjalnościach menedżer sportu i odnowa biologiczna. Prorektor ds. Nauczania PWSZ w Koszalinie dr Agnieszka Kühnl-Kinel wręczyła dyplomy menedżera sportu i menedżera imprez sportowych oraz legitymacje instruktora odnowy biologicznej potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez studentów wychowania fizycznego.

       PWSZ w Koszalinie jest jedyną uczelnią w województwie zachodniopomorskim i na wybrzeżu środkowym, która kształci menedżerów sportu i menedżerów imprez sportowych, jak również umożliwia studentom zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie odnowy biologicznej. Stanowi to duży atut kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne ponieważ zwiększa spektrum kwalifikacji absolwentów będąc jednocześnie konkretną odpowiedzią na  oczekiwania współczesnego rynku pracy.  

         Absolwenci specjalności menedżer sportu uzyskują kwalifikacje, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie w instytucjach państwowej administracji sportowej, w stowarzyszeniach i klubach sportowych. Ponadto uzyskane kwalifikacje menedżerskie otwierają perspektywę zatrudnienia w jednostkach marketingowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach (spółkach), w samorządzie terytorialnym i innych instytucjach świadczących usługi w zakresie organizacji imprez. Jednocześnie, kończąc kierunek wychowanie fizyczne absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu  nauczyciela wychowania fizycznego.

         Absolwenci specjalności odnowa biologiczna uzyskują kwalifikacje, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie w klubach sportowych, gabinetach odnowy, ośrodkach i salonach SPA, gabinetach kosmetycznych, salonach masażu, ośrodkach rekreacyjno-sanatoryjnych.

    Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach wybranej specjalności, a zwieńczone wręczeniem dyplomów i legitymacji instruktorskich ułatwiają realizację planów zawodowych młodych ludzi czyniąc z nich pożądanych specjalistów na rynku pracy.

 

skan artykuł "Głos Koszaliński"  z dn. 8-9.06.2019


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06