Dzień Otwartych Drzwi

 

15 marca 2016r. PWSZ w Koszalinie zorganizowała Dzień Otwartych Drzwi.  Podczas bezpośredniego spotkania ze studentami i kadrą wykładowców można było zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną Uczelni, zasadami rekrutacji w roku akademickim 2016/2017 oraz poznać perspektywy, jakie daje ukończenie poszczególnych kierunków studiów czy specjalności. W programie znalazło się również zwiedzanie uczelni i Domu Studenta. 

Tematem tegorocznego spotkania z młodzieżą była walka ze stresem jako zjawiskiem obecnym w życiu młodego człowieka, zwłaszcza w okresie przygotowań do egzaminu dojrzałości, stąd też hasło:

NIE DAJ SIĘ STRESOWI, PWSZ CIĘ UZDROWI!

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia warsztatowe, prowadzone przez wykładowców i studentów PWSZ, które miały na celu poznanie technik radzenia sobie ze stresem oraz sposoby utrzymania w dobrej kondycji organizmu w czasie wzmożonego wysiłku intelektualnego.

Zajęcia warsztatowe, które odbyły się podczas Dnia Otwartego w PWSZ:

ü Jak oswoić stres? – warsztaty psychologiczne prowadzone przez studentki kierunku pedagogiki pod kierunkiem dr Urszuli Sokal,

ü Jedz świadomie! – warsztaty nt. odżywiania w okresie wzmożonego wysiłku intelektualnego prowadzone przez  dr Jolantę Kowalską-Bigulak,

ü Jak się uczyć, żeby się nauczyć? – warsztaty z technik skutecznego przyswajania wiedzy prowadzone przez  mgr Juranda Barlika,

ü Pomóż sam sobie – warsztaty automasażu pod kierunkiem mgr Waldemara Szpakowskiego,

ü Relaksacja ruchem – warsztaty prowadzone przez dr Agnieszkę Połaniecką

ü Reaguj! – pokaz ratownictwa medycznego pod kierunkiem dr Pauliny Farbickiej.

W tym roku imprezie towarzyszyły punkty informacyjne:

  • Działu Pomocy Materialnej dla studentów, 
  • Działu Współpracy z Zagranicą (ERASMUS +),
  • Studium Języków Obcych oraz 
  • wystawa „Jak walczyć ze stresem maturalnym” w Bibliotece Głównej PWSZ.

Studenci kierunku pielęgniarstwa pod opieką wykładowców PWSZ zachęcali młodzież do zdrowego stylu życia: przeprowadzali  badania pomiaru ciśnienia oraz naukę badania poziomu cukru, pomiar składu ciała aparatem Tanita.

Studenci kierunku ratownictwo medyczne pod kierunkiem dr Pauliny Farbickiej zorganizowali pokaz ratowniczy "Reaguj” - pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia.  

Naszą uczelnię odwiedziła m. in. młodzież z Zespołu Szkół im. O. Langego w Białym BorzeZespołu Szkół Nr 1 w Koszalinie, Zespołu Szkół Nr 2 w Koszalinie i Computer College w Koszalinie.

Mamy nadzieję, że przygotowane propozycje spotkały się z żywym zainteresowaniem przyszłych maturzystów i w konsekwencji wpłyną na pozytywny wynik egzaminów.

         
Prezentacja kierunków kształcenia w PWSZ

     

 Zajęcia warsztatowe podczas Dnia Otwartego

 

     Program Dnia Otwartego w PWSZ w Koszalinie

 

   Zajrzyj na Leśną, będzie tu Dzień Otwarty - artykuł GK z dn. 2.03.2016

 

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06