PO WER

Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

 

Informacja ogólna o projekcie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie realizuje projekt „Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie” współfinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Adresaci

Projekt adresowany jest do studentów IV semestru studiów wszystkich kierunków prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Prowadzony będzie w dwóch edycjach.

 

Cele i efekty

Głównym celem projektu jest przygotowanie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje pożądane przez pracodawców. Zakładane efekty przewidują nabycie przez studentów umiejętności takich, jak:

  • kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w zespole,
  • kompetencje interpersonalne,
  • kompetencje cyfrowe,
  • kompetencje analityczne,
  • nowe doświadczenia zawodowe.

Działania

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • warsztaty interpersonalne,
  • warsztaty informatyczne,
  • certyfikowane szkolenia zawodowe,
  • zespoły projektowe,
  • wizyty studyjne.

 

Wartość projektu:

wartość całkowita wydatków kwalifikowanych:         735.900,00 zł

kwota dofinansowania ze środków europejskich:    649.500,00 zł

 

Okres realizacji projektu1.01.2017r.–28.02.2019r.

 

 

Plakat opisujący realizowany projekt

 

 


2 edycja 2018Wizyty studyjne

W ramach II edycji realizowanego przez naszą Uczelnię projektu unijnego "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" odbywają  się wizyty studyjne u pracodawców. Każdy uczestnik projektu realizuje cztery wizyty – jedną wyjazdową i  trzy  w Koszalinie i  najbliższej okolicy zapoznając się z funkcjonowaniem poszczególnych firm, różnorodnych zakładów i placówek, ich specyfiką  i możliwościami zatrudnienia


Interdyscyplinarne zespoły projektowe

      W dniach 22 – 26 października 2018 roku w ramach projektu unijnego "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie” spotykały się interdyscyplinarne zespoły projektowe. Przez cały tydzień 16 zespołów pod opieką 16 wykładowców pracowało nad różnorodnymi zagadnieniami. W ostatni dzień zaprezentowały wyniki swoich badań, poszukiwań i przemyśleń. Wszyscy wypadli znakomicie - wielkie gratulacje dla członków zespołów i ich opiekunów!!!

KURS DIETETYKA W SPORCIE I TRENINGU SPORTOWYM

W ramach  projektu unijnego "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" zadanie 3 -  „Certyfikowane szkolenia zawodowe” studenci  uczestniczą w kursie DIETETYKA W SPORCIE I TRENINGU SPORTOWYM.


KURS ARTETERAPII

W ramach  projektu unijnego "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" zadanie 3 -  „Certyfikowane szkolenia zawodowe” studenci  uczestniczą w kursie ARTETERAPII.


KURS KINEZJOTAPING

W ramach  projektu unijnego "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" zadanie 3 -  „Certyfikowane szkolenia zawodowe” studenci  uczestniczą w kursie KINEZJOTAPINGU.


KURS WALKA WRĘCZ DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

W ramach projektu unijnego "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" zadanie 3 - „Certyfikowane szkolenia zawodowe” jedna z grup studentów uczestniczy w kursie WALKA WRĘCZ DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH .


KURS INSTRUKTOR BLS

W ramach  projektu unijnego "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" zadanie 3 -  „Certyfikowane szkolenia zawodowe” studenci  uczestniczą w kursie INSTRUKTOR BLS.

 


KURS INSTRUKTOR PŁYWANIA

W ramach  projektu unijnego "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" zadanie 3 -  „Certyfikowane szkolenia zawodowe” studenci  uczestniczą w kursie INSTRUKTOR PŁYWANIA.


KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ W DZIEDZINIE KINEZYGERONTOPROFILAKTYKI

W ramach  projektu unijnego "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" zadanie 3 -  „Certyfikowane szkolenia zawodowe” studenci  uczestniczą w kursie instruktora rekreacji ruchowej w dziedzinie KINEZYGERONTOPROFILAKTYKI.


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa wraz z interpretacją zapisów EKG

W ramach  projektu unijnego "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" zadanie 3 -  „Certyfikowane szkolenia zawodowe” studenci kierunku pielęgniarstwo  uczestniczą w szkoleniu zawodowym "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa wraz z interpretacją zapisów EKG".


Warsztaty informatyczne

W ramach projektu studenci wszystkich kierunków uczestniczą w warsztatach informatycznych.


Warsztaty INTERPERSONALNE

W ramach projektu studenci II roku wszystkich kierunków uczestniczą w warsztatach interpersonalnych mających na celu rozwój kompetencji osobistych, umiejętności interpersonalnych i budowania własnej wartości.Wizyty studyjne

W dniach 17.11-20.12.2017 roku w ramach pierwszej edycji realizowanego przez naszą Uczelnię projektu unijnego "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" odbywały się wizyty studyjne u pracodawców. Każdy uczestnik projektu zrealizował cztery wizyty – jedną wyjazdową i  trzy w Koszalinie i  najbliższej okolicy zapoznając się z funkcjonowaniem poszczególnych firm, różnorodnych zakładów i placówek, ich specyfiką i możliwościami zatrudnienia.


Ubezpieczenie NNW podczas wizyt studyjnych

1) Ogólne warunki ubezpieczenia

2) Aneks nr 1   do ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęsliwych wypadków

3) Aneks nr 2


Interdyscyplinarne zespoły projektowe

      W dniach 23 – 27 października 2017 roku w ramach projektu unijnego "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" spotykały się interdyscyplinarne zespoły projektowe. Przez cały tydzień 16 zespołów pod opieką 16 wykładowców pracowało nad różnorodnymi zagadnieniami. W ostatni dzień zaprezentowały wyniki swoich badań, poszukiwań i przemyśleń. Wszyscy wypadli znakomicie - wielkie gratulacje dla członków zespołów i ich opiekunów!!!

 

Studenci PWSZ uczestniczą w projekcie unijnym PO WER - Audycja Radio  Koszalin z dn. 27.10.2017r.


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa wraz z interpretacją zapisów EKG

Kontynuujemy działania w ramach projektu unijnego "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie". Studenci kierunku pielęgniarstwo  uczestniczą w szkoleniu zawodowym "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa wraz z interpretacją zapisów EKG".


Kurs Arteterapii

W ramach projektu "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" trwają certyfikowane szkolenia zawodowe dla studentów PWSZ finansowane ze środków unijnych.


Kurs Kinezygerontoprofilaktyki

W ramach projektu "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" trwają certyfikowane szkolenia zawodowe dla studentów PWSZ finansowane ze środków unijnych.


Kurs Instruktora sportu w specjalności pływanie

Nasza Uczelnia realizuje projekt "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" finansowany w ramach programu POWER ze środków unijnych.
Trwają certyfikowane szkolenia zawodowe dla studentów PWSZ. Poniżej prezentujemy grupę przyszłych Instruktorów Sportu w specjalności pływanie


Poniżej grupa przyszłych Instruktorów Kinezygerontoprofilaktyki podczas zajęć z masażu


W ramach projektu studenci wszystkich kierunków uczestniczą m.in. w warsztatach informatycznych


W ramach projektu studenci wszystkich kierunków uczestniczą również w warsztatach interpersonalnychKontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06